HVP | Taal
16570
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16570,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
TAAL-KOP

De taalprojecten van Hoedje van Papier worden ingezet op drie gebieden: ze stimuleren de taalontwikkeling, bevorderen de taalbeheersing en pakken laaggeletterdheid aan. De deelnemers zijn divers: zowel jong als oud, autochtonen, allochtonen van niet-westerse afkomst en EU-migranten nemen deel aan onze verschillende taalprojecten. Denk hierbij aan het wegwerken van taalachterstand bij kleuters en schoolgaande kinderen, laagdrempelige taallessen voor volwassenen waarbij de nadruk ligt op praktische situaties, ondersteuning voor ouders bij de begeleiding van hun kinderen bij de taalontwikkeling, maar ook: creatieve workshops rondom taalontwikkeling, bijles of huiswerkbegeleiding.

VOORLEESEXPRESS ROTTERDAM

Taalontwikkeling en beheersing begint simpelweg door veel met taal bezig te zijn; de taal veel horen, samen praten en plezier te hebben met taal. Dit staat bij ons project de VoorleesExpress dan ook centraal. De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen met taalachterstand. Gedurende 20 weken gaat een vrijwillige voorlezer wekelijks bij een gezin langs om voor te lezen aan de kinderen, waardoor het leesplezier wordt vergroot en de taalontwikkeling van de kinderen (2–8 jaar) gestimuleerd. Tijdens dit half jaar zoeken voorlezer en ouders samen naar een manier om het voorlezen een blijvend plekje te geven in het gezinsleven. Een mooie bijkomstigheid van dit bijzondere project is dat de VoorleesExpress stadsgenoten met verschillende achtergronden met elkaar in contact brengt en dat zo de sociale cohesie in de wijk wordt versterkt.

Bezoek de website

TAALONDERONSJES

Ondanks het uitgebreide taalaanbod in de stad, wordt een grote groep laaggeletterden niet bereikt. Deze groep betreft zowel jongeren als ouderen en zowel mannen als vrouwen. Zij praten niet of nauwelijks Nederlands en zijn daardoor beperkt in hun alledaagse leven. Gesprekjes op school, met de buurvrouw, in de supermarkt of bij de dokter zijn lastig. Juist omdat deze mensen zelfs het alledaagse Nederlands niet beheersen, zijn ze vaak huiverig om aan een reguliere taalcursus deel te nemen. Voor deze mannen en vrouwen heeft Hoedje van Papier TaalOnderonsjes ontwikkeld: een laagdrempelige en praktische cursus waarin de deelnemers in kleine groepen werken aan de Nederlandse taal, op hun eigen niveau. Het succes ligt uiteraard in het toespitsen van de taal op het dagelijks leven, maar ook in het eenvoudige taalgebruik, de persoonlijke aandacht en erg belangrijk: de ruimte voor sociale ontmoetingen. Al tijdens de cursus worden de deelnemers gemotiveerd om ook na de cursus actief te blijven, door deel te nemen aan aandere activiteiten in de buurt, door als vrijwilliger aan de slag te gaan of doordat zij doorstromen naar een vervolgcursus of een reguliere taalcursus.

De cursus wordt gegeven door vakkundige vrijwilligers. Zij hebben ervaring, zijn specifiek getraind, sociaal, hebben geduld en realiseren een prettige sfeer in de cursusruimte. De eerste module van TaalOnderonsjes is een basismodule waaraan iedereen die niet of nauwelijks Nederlands spreekt moet deelnemen om zich de nodige basisbegrippen eigen te maken. Daarna kunnen de cursisten zelf de keuze maken om door te stromen naar één of meerdere vervolgmodules. Tijdens de les blijven de deelnemers niet alleen in het klaslokaal: er is voldoende tijd om naar buiten te gaan, waar de verschillende thema’s zoals Boodschappen doen, Vervoer, Wonen en vrije tijd tot leven komen en er meteen geoefend kan worden.

Ik ben erg tevreden over hoe de voorleesster het de afgelopen 20 weken heeft aangepakt. Ik heb niet alleen gemerkt hoeveel de kinderen vooruit zijn gegaan met het lezen en hun taalkennis, maar ook in hun omgang met mensen. Ze gedragen zich veel beter nu!

Een deelnemende moeder

Ik wilde graag goed Nederlands leren voor mijn kinderen. Voor als ze naar de dokter moesten of voor een ouderavond. Ik vind de cursus heel goed, je leert elke keer weer iets anders

Khadija I 35 jaar

MENTAAL VITAAL

Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de combinatie taal, psycho-educatie en bewegen. We bieden deelnemers handvatten om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren en hierdoor problematische (gezondheids)situaties te voorkomen. De workshop is laagdrempelig; de deelnemers vergroten hun woordenschat en taalvaardigheid door actief aan de slag te gaan met aan gezondheid gerelateerde onderwerpen zoals werking van het menselijk lichaam, gezonde voeding, overgewicht en de gevolgen daarvan, Nederlandse gezondheidszorg, omgaan met stress, ontspanning en positieve mindset. Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van een scala aan actieve werkvormen en beeldmateriaal.

WORKSHOPS VIDEO, JOURNALISTIEK & RADIO

De eerste activiteiten van Hoedje van Papier waren onze workshops video, journalistiek en radio. Deze zijn de afgelopen jaren dan ook op ontzettend veel verschillende plekken gegeven. In buurthuizen, op basisscholen, in zorgcentra en op middelbare scholen werkten deelnemers van allerlei leeftijden en culturen aan hun actief burgerschap door deel te nemen aan een mediaworkshop. Tijdens de workshop gaan deelnemers onder begeleiding van een gekwalificeerde vakkracht aan de slag met een zelf te maken magazine, film of radioprogramma. In dit proces ontdekken ze zelf wat zij belangrijk vinden in hun leven en durven ze deze thema’s te onderzoeken. Ze bevragen zichzelf, elkaar en anderen. Zo leren de deelnemers zich in te leven in anderen, een kritische houding te ontwikkelen, een mening te vormen, maar ook zelf naar oplossingen te zoeken. Het resultaat van de workshop is niet alleen een mooie film of magazine, maar belangrijker nog: deelnemers hebben zich ontwikkeld tot actieve burgers.

Toen ik mocht meedoen met een cursus journalistiek voor senioren, dacht ik meteen: Bingo. Met een gemêleerd gezelschap ging ik op mijn oude dag aan de slag. We interviewden elkaar, maakten foto’s, we stonden zelfs met z’n vijven op de cover. Het is een fijne cursus geweest. Dit zijn de krenten uit de pap van het leven.

Harrij Jansen I 82 jaar

In de videoworkshop heb ik leuke filmpjes gemaakt. Onze docent stond altijd open voor vragen en vertelde ook genoeg theorie. Daarnaast heb ik vrienden gemaakt met alle jongens waardoor de lessen onwijs plezierig waren en er goede ideeën bedacht werden.

Jorin van Dam I 23 jaar

Foto: Rudest Photography/Copyright: SodaProducties 2014

VOORLEESPROJECT IN KLAS

Bij dit taalproject lezen vrijwilligers een aantal weken voor in de klas. Het voorlezen heeft als doel dat kinderen op een verfrissende manier bezig zijn met taal en dat hun woordenschat wordt vergroot. De voorlezers worden door Hoedje van Papier getraind in interactief voorlezen en zijn allemaal HBO gekwalificeerd. Zij worden ondersteund door vrijwilligers vanuit de school of moeders van de kinderen. Op die manier wordt ook aandacht besteed aan ouderbetrokkenheid en krijgen vrijwilligers de kans om zich te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. Voordat ouders of vrijwilligers voorlezen in de klas, nemen ze deel aan een door Hoedje van Papier verzorgde training interactief voorlezen. In deze training worden de ouders geïnformeerd over hun rol bij de taalontwikkeling voor kinderen, maar er wordt ook verteld hoe je kinderen bij het lezen kunt betrekken, wat voor taalspelletjes er zijn en hoe je er als voorlezer voor zorgt dat woorden beklijven.

INTERACTIEVE VOORLEESTRAINING

Voorlezen is een uitstekend middel om geletterdheid te bevorderen. Het op vroege leeftijd voorlezen kan van grote positieve invloed zijn op toekomstige schoolprestaties. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, boekoriëntatie, cognitieve ontwikkeling, verhaalbegrip, leesplezier en spreekvaardigheid. Tijdens onze interactieve voorleestrainingen worden ouders, vrijwilligers, studenten of andere geïnteresseerden getraind in interactief voorlezen. Tijdens de training leren zij hoe zij kinderen tijdens het interactief voorlezen goed kunnen betrekken bij het verhaal doordat de voorlezer vragen stelt en er tussendoor over het vertelde gesproken wordt. Op deze manier dragen de voorlezers bij aan de woordenschat en taligheid van kinderen en wordt er direct gewerkt aan ouderbetrokkenheid.

VERHALEN SCHRIJVEN

Op verschillende scholen, residentiële jeugdopvang en Asielzoekerscentra geeft Hoedje van Papier aan kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar een korte cursus Verhalen schrijven. In een programma van een halve dag leren de kinderen met behulp van een aansprekend thema zoals ‘Helden’ of ‘Griezelen’ hoe een spannend verhaal in elkaar zit en hoe ze er zelf één kunnen schrijven. Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan nieuwe woorden en de taalontwikkeling, maar de korte cursus verhalen schrijven gaat er vooral om dat de kinderen even lekker vrij kunnen zijn. Ze hoeven even niet bezig te zijn met de vervelende situatie thuis, of met de ‘saaie vakken’ die ze op school krijgen. Deze middag dompelen ze zich onder in hun eigen creativiteit en gaan ze aan de slag met hun fantasie. Aan het einde van de dag maken de kinderen een tekening bij hun verhaal en lezen ze hun verhaal voor. De workshop levert spannende verhalen, vrolijke gezichten en nieuwe energie op.

KINDER- & JONGERENRAAD

Kinderen zijn slim, onbevangen en weten vaak precies wat er wel en niet goed voor hen is. Daarom zijn er steeds meer scholen en organisaties die een kinderraad organiseren om ‘de grote mensen’ te adviseren over kinderzaken. In de verschillende kinder- en jongerenraden die Hoedje van Papier begeleidt, denken en praten kinderen mee over dingen die hen direct aangaan. De jonge deelnemers leren na te denken over hun eigen leven, over problemen die er spelen en zoeken naar eventuele oplossingen. Ze ontwikkelen een kritische houding, werken samen naar één doel, leren hoe ze zich goed kunnen verwoorden en hoe ze een presentatie moeten geven.

Ik vond de workshop echt leuk! Ik vind schrijven vooral tof omdat je kunt schrijven over wat je hebt meegemaakt, zodat je eigenlijk een beetje met iemand praat

Sandra I 11 jaar

Ik vond de workshop heel erg leuk of eigenlijk: inspirerend. Je mag zelf lekker nadenken en fantaseren over je held en wat er gebeurt. En na een paar uur heb je ineens een heel verhaal gemaakt!

Nordin I 13 jaar

CONTACT

Voor meer informatie over bovengenoemde projecten of over nieuwe mogelijkheden op het gebied van Taalprojecten, kunt u contact met ons opnemen.

↓