HVP | Projecten Buitenland
16711
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16711,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
projecten_MENU-buitenland

In 2005 is stichting Hoedje van Papier opgericht als steunstichting van de Peruaanse stichting Pasa la Voz. Deze organisatie heeft als doel kansarme Peruaanse kinderen, die noodgedwongen op straat leefden of in opvanglocaties opgroeiden, te ondersteunen in hun ontwikkeling op weg naar een betere toekomst. De methodieken en activiteiten die we met Pasa la Voz hebben ontwikkeld, worden sinds 2016 ingezet binnen het project Pachachaca.

Sinds 2 jaar runt Liesbeth, medeoprichter en oud-directeur van de stichting, samen met haar man Pavel op geheel vrijwillige basis gezinshuis Pachachaca. Dit gezinshuis bevindt zich in het stadje Calca, midden in het Andes gebergte op een hoogte van een kleine 3.000 meter. Liesbeth en Pavel ontfermen zich daar over inmiddels 13 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. Dit zijn kinderen die geen ouders meer hebben en/of die jarenlang slachtoffer zijn geweest van verwaarlozing, misbruik, uitbuiting en geweld, die vaak noodgedwongen op straat hebben geleefd en letterlijk hebben moeten overleven. Deze kinderen zijn door de Peruaanse kinderrechter ondergebracht bij Liesbeth en Pavel en op het terrein van Pachachaca wonen en leven zij met elkaar als één grote familie. Daarnaast is het terrein na schooltijd en in de weekenden opengesteld voor vele tientallen andere kinderen uit de wijken van Calca. Hier kunnen de kinderen ongestoord samen spelen, deelnemen aan creatieve workshops, buitenschoolse lessen en sporten. Door de activiteiten van Pasa la Voz integraal toe te passen, zoals de workshops voor kinderen en jongeren ten behoeve van de ontwikkeling van levensvaardigheden en de trainingen voor begeleiders van de kinderen, kan Pachachaca een voorbeeld in Peru worden van hoe opvang van kinderen eruit kan zien.

TOEKOMST PASA LA VOZ

In 2017 hebben we de activiteiten van Pasa la Voz na 12 jaar overgedragen aan een Peruaanse directie. De methoden en activiteiten zijn nog altijd erg succesvol en zijn inmiddels zodanig doorontwikkeld dat het tijd werd voor een nieuwe fase: het project is ingebed in lokale structuren en volwassen genoeg om op eigen pootjes verder te gaan. Hoedje van Papier heeft dit proces begeleid door te investeren in de overgang naar een Peruaanse directie. Tegenwoordig vervult Hoedje van Papier een coachende rol bij dit project.

Pasa la Voz was sinds 2005 de de Peruaanse zusterstichting van Hoedje van Papier. Met dit project in de stad Cusco zette Hoedje van Papier zich in voor kinderen die daar opgroeien in moeilijke omstandigheden. Op verschillende manieren probeert Pasa lz Voz hen betere leefomstandigheden te bieden en mooiere toekomstmogelijkheden. De kinderen die worden geholpen in Peru zijn kinderen die opgroeien in weeshuizen, opvanghuizen, gevangenissen of in gezinnen waar ze sociaal worden verwaarloosd of fysiek of seksueel worden mishandeld. Pasa la Voz gelooft dat kinderen en hun begeleiders zelf de sleutel zijn tot verandering. Beide groepen moeten de mogelijkheden op een beter leven zien en op actieve wijze veranderingen willen en kunnen doorvoeren. Pasa la Voz ondersteunt de kinderen met workshops en spoort hen aan om zichzelf te ontwikkelen. Begeleiders ondersteunen we door hen trainingen te geven en door het opzetten van een officieel onderwijsprogramma voor de ‘pedagogisch medewerker’ in Peru.

Toen de politie mij hier bracht voelde ik me erg eenzaam. Ik miste mijn familie en de meiden waren niet aardig tegen mij. We verlieten het tehuis nooit, totdat we naar Pasa la Voz gingen. Nu voel ik me veel beter. We leren dingen die belangrijk zijn voor ons als jongeren en kunnen nu veel beter met elkaar opschieten.

Anoniem Meisje I 15 jaar
woont in een tehuis voor slachtoffers van seksuele exploitatie

Ik verveelde me erg in het tehuis. Nu we naar de workshops van Pasa la Voz gaan, hebben we veel plezier, maar we leren ook veel dingen. We voelen ons vrijer, we leren schrijven en hoe we ons uit kunnen drukken.

Diego I 13 jaar
slachtoffer van verwaarlozing en fysiek geweld

PARTICIPATIE VAN KINDEREN

De afgelopen jaren heeft Pasa la Voz zich ontwikkeld tot een bekende organisatie in Cusco die zich inzet om de participatie van kinderen te bevorderen. Er wordt gewerkt met workshops fotografie, journalistiek, theater en film om kinderen een stem te geven en ze te helpen hun sociale vaardigheden en kennis van hun rechten en verantwoordelijkheden te ontwikkelen. Uiteindelijk werken de kinderen samen met de vakkracht toe naar een gezamenlijk doel. Het kan dan gaan om een moestuin of een muurschildering bij het tehuis waar de kinderen wonen, het organiseren van een hiphop festival in de jeugdgevangenis of een voorlichtingscampagne voor leeftijdsgenoten over het milieu of tienerzwangerschappen. Terwijl de kinderen aan het filmen zijn, aan het interviewen, aan het toneelspelen of aan het schrijven, werken ze spelenderwijs aan andere vaardigheden. Ze werken bijvoorbeeld veel samen, nemen samen beslissingen, lossen problemen op, nemen initiatief en leren zichzelf verwoorden. Dit zijn allemaal vaardigheden die de kinderen nodig hebben om hun eigen leefomstandigheden te verbeteren. Naast deze workshops, nemen de kinderen in Peru steeds meer deel aan openbare evenementen op politiek niveau. Daarmee hopen ze dat politici en de regering zien hoe zij leven, wat hun problemen zijn en hopen de kinderen dat de beleidsmakers oog krijgen voor hun oplossingen en dromen. In 2014 hebben de kinderen meegeholpen in een commissie die de regionale strategische plannen voor de jeugd ontwerpt (Plan Provincional de la Juventud). Ook organiseert Pasa la Voz op verzoek van de gemeente de Raad van Kinderen, dit is een raad die kinderen in de stad Cusco een stem geeft in de besluitvorming. Daarnaast hebben ook de kinderen binnen Pasa la Voz hun eigen kinderraad, hier is er ruimte om te vertellen wat er volgens hen beter kan, wat er anders zou moeten en wat voor nieuwe activiteiten ze zouden willen.

PROFESSIONALISERING VAN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

Een belangrijk element in de verbetering van de levensomstandigheden van deze kinderen in Peru is de kwaliteit van de begeleiding. Helaas zijn arbeidsomstandigheden van de meeste welzijnsmedewerkers niet erg gunstig. Het beroep dat wij in Nederland kennen als ‘pedagogisch medewerker’ wordt in Peru niet erkend en het salaris is laag. Ook zijn er weinig mogelijkheden tot een goede training en een officiële carrière in deze branche bestaat niet. In de praktijk is één pedagogisch medewerker vaak verantwoordelijk voor gemiddeld 17 kinderen – die bijna allemaal ernstige psychologische klachten hebben. Veel van de opvanghuizen zijn overbevolkt, sommige zelfs tot 200 of 300%. Pasa la Voz biedt trainingen en mogelijkheden voor het personeel in de vorm van verschillende korte cursussen in pedagogiek, omgaan met stress, communicatieve vaardigheden en de participatie van kinderen. Op lange termijn wil Pasa la Voz een officieel onderwijsprogramma opstellen voor pedagogisch medewerkers (vergelijkbaar met het middelbaar of hoger beroepsonderwijs in Europa). Dit onderwijsprogramma wordt samen met partners en educatieve instellingen ontworpen en zal de eerste zijn in Peru. Tegelijkertijd begeleidt Pasa la Voz de pedagogisch medewerkers bij de ontwikkeling en organisatie van hun eigen beroepsvereniging. Zo maken zij zichzelf zichtbaarder en creëren ze bewustzijn in de maatschappij en bij de Peruaanse autoriteiten. Daarmee hopen we dat Peru inziet dat deze medewerkers belangrijk en noodzakelijk werk doen dat beter begeleid, gewaardeerd en ondersteund moet worden.

De cursussen van Pasa la Voz helpen ons enorm. We luisteren nu beter naar de meisjes, we begrijpen beter wat zij nodig hebben of waarom zij zich op een bepaalde manier gedragen. De relatie met hen is enorm verbeterd. De meiden zijn minder agressief en ook het personeel is de emoties beter de baas. Er is veel meer tolerantie.

Maria
kinderwerker in een meisjestehuis

Ik heb geleerd participatie en actief burgerschap van de kinderen te stimuleren, goed naar hun mening te luisteren en om meer geduld en tolerantie te ontwikkelen.

Raquel
directeur tehuis voor tienermoeders

CONTACT

Voor meer informatie over Pachachaca, of nieuwe mogelijkheden in het buitenland, kunt u contact met ons opnemen.

↓