HVP | Tools
16636
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16636,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
TOOLS-BALK

Onder de noemer Tools vallen de projecten waar deelnemers praktische en sociale vaardigheden aanleren die ervoor zorgen dat ze zelf meer kunnen ondernemen in hun leven en waardoor hun wereld wordt vergroot. Denk aan hulp bij administratie en het schrijven van lastige brieven, computercursussen of huiswerkbegeleiding en bijlessen op school.

COMPUTERWIJK ROTTERDAM

Computerwijk verzorgt laagdrempelige computercursussen voor buurtbewoners in diverse wijken in Rotterdam. De cursus heeft een tempo dat past bij computernieuwelingen, kent een prettige sfeer, wordt altijd gegeven op een fijne, toegankelijke plek in de wijk en de docent is een getrainde vrijwilliger die ook in de buurt woont.

 

De cursisten van Computerwijk hebben weinig of geen ervaring met de computer en het internet. Omdat steeds meer aspecten in onze maatschappij worden geregeld via het internet, is deze cursus voor de deelnemers broodnodig. Ze leren internetbankieren, een Digid aanvragen, maar ze komen ook te weten hoe ze een mooi boek kopen of hoe ze een Facebook account maken zodat ze in contact komen met oude vrienden of familieleden. Naast het verkrijgen van deze vaardigheden, groeit ook het zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Mensen die dachten ‘werken met die computer is veel te moeilijk voor mij’, zien dat ze wel degelijk met de computer om kunnen gaan. Dit zelfvertrouwen zorgt er vervolgens ook voor dat de deelnemers de stap durven nemen tot het volgen van een (nieuwe) opleiding of het vinden van een baan.

 

Op wijkgebied is Computerwijk ook van belang. De cursussen dragen namelijk bij aan meer contact tussen de buurtbewoners. De cursisten hebben verschillende culturen, religies of achtergronden en normaliter zouden ze elkaar niet gauw treffen, laat staan met elkaar in gesprek raken. Gedurende de cursus gebeurt dit wel. Ze leren elkaar kennen, ze drinken een kopje koffie, soms wordt er iets lekkers meegenomen en zo komen deze mensen, die elkaar anders nooit hadden gevonden, met elkaar in contact. Ook buiten de cursus om weten cursisten elkaar te vinden en helpen zij elkaar.

Ik ben door Computerwijk heel wat te weten gekomen over de computer. Ik heb ook erg leuke mensen leren kennen waar ik nu nog steeds contact mee heb. Ik vind het jammer dat Computerwijk maar drie cursussen aanbiedt, want ik zou best meer willen leren!

Ria Lander I 52 jaar

In het begin was ik gewoon bang om achter een computer te zitten. Bang dat ik het stuk zou maken. Maar nu niet meer! Ik heb er goed mee leren werken.

Melvin Olario I 60 jaar

Tijdens één van de cursussen maakten we een Facebook account aan. Via Facebook heb ik een vriendin teruggevonden met wie ik 21 jaar geleden een relatie had. Ze woont in Curaçao en bleef hopen dat ik op een dag terug zou komen. Binnenkort vertrek ik naar Curaçao en… gaan we trouwen!

Pedro Anthony I 65 jaar

Fijn dat we hier terecht kunnen en dat er docenten zijn die ons zo goed helpen. Iedereen heeft erg veel geduld met elkaar. Door deze cursussen heb ik ook hele leuke mensen leren kennen.

Ripan Markaban I 77 jaar

METHODIEK TRAININGEN COMPUTERWIJK

Voor organisaties die zelf voldoende personeel of vrijwilligers beschikbaar hebben om computercursussen te verzorgen, organiseert Hoedje van Papier trainingen in de CW-methodiek. Deze methodiek is de afgelopen jaren op basis van onze ervaring met docenten en deelnemers aangepast aan de behoeften van zowel de deelnemers als de maatschappij. De training wordt door een gespecialiseerde trainer uitgevoerd en kan op maat worden samengesteld, afhankelijk van de aanwezige kennis en de specifieke behoefte van de organisatie. Lesmateriaal kan vervolgens ter beschikking worden gesteld. Ga voor meer informatie naar de website.

Vijftien jaar geleden ben ik uit Afghanistan naar Nederland gekomen. In die jaren heb ik mijn vader verzorgd en ben ik niet naar school gegaan. Ik kon niet praten met andere mensen, maar nu, dankzij de lessen, kan ik dat wel. Ik vraag veel. “Hoe gaat het?” of “Waar wonen jullie?” Het is moeilijk om Nederlands te leren, maar met oefenen lukt het wel.

Khadija I 35 jaar

Ik wilde graag goed Nederlands leren voor mijn kinderen. Voor als ze naar de dokter moesten of voor een ouderavond. Ik vind de cursus heel goed, je leert elke keer weer iets anders.

Ragheba I 60 jaar

SAMENDOORSAMEN

SamenDoorSamen begeleidt statushouders in Rotterdam om hen optimaal te laten integreren en participeren in de Rotterdamse samenleving.  Wanneer deelnemers zich bij ons aanmelden bepalen we samen’met hen tijdens het kennismakingsgesprek of iemand gaat starten in het deeltraject Samen Actief in Rotterdam’, dat zich richt op het op orde brengen van de basis (Taal en Sociaal Netwerk), of in het deeltraject ‘Samen aan de slag in Rotterdam’, gericht op onderwijs- en arbeidsparticipatie.  

 

1. Deeltraject ‘Samen actief in Rotterdam’
De statushouder werkt samen met een vrijwillig maatje aan het op orde brengen van de basis (Taal en Sociaal Netwerk) en het vergroten van zijn of haar zelfredzaamheid. Dit doen ze aan de hand van de vijf domeinen van de Zelfredzaamheid-matrix en op basis van de persoonlijke behoeftes en wensen van elke individuele statushouder. Na afronding van het maatjestraject stroomt een statushouder uit het programma of door naar het traject ´Samen aan de slag in Rotterdam´.

 

2. Deeltraject ‘Samen aan de slag in Rotterdam’
Deelnemers aan dit traject hebben onderwijs, arbeid of ondernemerschap als toekomstdroom. Gedurende dit gehele traject heeft elke statushouder een vast contactpersoon uit het professionele team van van SamenDoorSamen. In dit traject werken we samen met de statushouders aan de persoonlijke en praktische vaardigheden die nodig zijn om aan de slag te kunnen in onderwijs, arbeid of ondernemerschap in Rotterdam. 

 

3. Complementair sociaal- en cultureel aanbod
Tot zover hebben we met name onderdelen genoemd die gericht zijn op de formele integratie. De informele integratie echter, waarbij het gaat om ontspanning, sport en creativiteit, is minstens zo belangrijk! Dit gieten wij in de vorm van creatieve en leerzame activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden, uitwisseling, contact, sport en ontspanning. Onze kracht is daarbij dat wij dit aanbod ontwikkelen en uitvoeren vóór de doelgroep en samen mét de doelgroep. Deelnemers voor de verschillende activiteiten verkrijgen wij in samenwerking met VluchtelingenWerk en andere organisaties. Samenwerking is voor ons een sleutelwoord.

 

4. Programma gericht op kinderen
We ondersteunen de kinderen van Rotterdamse statushouders op drie verschillende manieren:

  • Educatieve ondersteuning: onderwijsondersteuning en taalontwikkeling;
  • Maatjestraject: ondersteuning bij opvoedvraagstukken en praktische zaken;
  • Wijkactiviteiten: activiteiten waarbij plezier en onderling contact centraal staan (ook tussen ouders) en workshops journalistiek en creatieve workshops.
SUMMER SCHOOL

In de zomer levert Hoedje van Papier een school ondersteunings programma gericht op taal, rekenen en het oefenen van studievaardigheden. Deze Summer School bereidt kinderen van groep 6 en 7 voor op de overstap naar groep 7 en 8. De zomerlessen zijn toegankelijke, leuke lessen die gericht zijn op het opfrissen en verbeteren van taal-, reken- en studievaardigheden. Tegelijkertijd richten de docenten zich op het verbeteren van de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandige werkhouding van de kinderen door de talenten van de kinderen te benadrukken. Hoedje van Papier werkt met professionele docenten of studenten die een relevante opleiding volgen om de kwaliteit te waarborgen.

HUISWERK BEGELEIDING & BIJLESSEN

Om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling op school, geeft Hoedje van Papier huiswerkbegeleiding, bijles in rekenen en taal en geven we les in het ontwikkelen van studievaardigheden. Deze lessen worden gegeven door docenten of studenten die een relevante opleiding volgen. We gaan met meer aandacht dan in de reguliere lessen op school mogelijk is, in op problemen die kinderen hebben met bepaalde aspecten van taalopodrachten of rekensommen. Tegelijkertijd hebben de docenten ook aandacht voor het sociaal-emotionele aspect: kinderen die in zichzelf geloven, durven ook met zelfvertrouwen die moeilijke som aan te pakken. We werken dus aan het vergroten van dat zelfvertrouwen, maar ook aan motivatie en aan een zelfstandige werkhouding. Dit doen we door de talenten van de kinderen te benadrukken.

CONTACT

Voor meer informatie over bovengenoemde projecten, of nieuwe mogelijkheden op het gebied van projecten gericht op de ontwikkeling van praktische vaardigheden, kunt u contact met ons opnemen.

↓