HVP | Projecten in Opdracht
16738
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16738,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
maatwerk_menu

Hoedje van Papier voert naast haar eigen vaste aanbod regelmatig activiteiten op maat uit. Dit zijn projecten die we samen met opdrachtgevers bedenken en vormgeven. De activiteiten worden niet alleen uitgevoerd in Rotterdam, maar door het hele land. Bij elke aanvraag kijken we of deze aansluit bij de kernwaarden van Hoedje van Papier. Als de opdrachtgever zich inzet voor mensen, voor hun talenten en hun ontwikkeling, werken wij daar graag aan mee. Het maatwerk bieden we aan op de gebieden waarin wij onszelf inmiddels goed bewezen hebben: Taal, Tools en Talenten. Voorbeelden van maatwerk op het gebied van mediaprojecten zijn de mediastudio op Jeugdvakantieland of een videoreportage van de opening van een speeltuin. Voor de VoorleesExpress Rotterdam gaven we ouders op aanvraag een training interactief voorlezen, voor Het Vergeten Kind realiseerden we een kindertalkshow. Binnen de computerprojecten is maatwerk tevens mogelijk, ook in combinatie met media en taal. Zo hebben we bijvoorbeeld op aanvraag een computercursus georganiseerd in combinatie met het maken van een magazine. Maatwerkactiviteiten voeren we veelal uit in opdracht van welzijnsorganisaties en de gemeente maar ook als u niet bij één van deze organisaties werkt kunt u met ons in gesprek gaan over een maatwerkopdracht.

HET VERGETEN KIND

Sinds 2014 zijn wij op landelijk niveau de vaste samenwerkingspartner van Stichting Het Vergeten Kind, een  landelijk goed doel, met o.a. Johnny de Mol en Angela Schijf als ambassadeurs, dat zich hard maakt voor jongeren die noodgedwongen in opvanglocaties opgroeien, omdat het thuis te onveilig of instabiel is. Voor Stichting Het Vergeten Kind zijn wij inhoudelijk en uitvoerend partner, organisator en producent van alle activiteiten voor jongeren, waarbij de basis ligt in leerzame activiteiten, talentontwikkeling en beleidsbeïnvloeding. Zo produceren wij tijdens de jaarlijkse Week van Het Vergeten Kind een eigen jongerentalkshow die we opnemen in de RTL Late Night Studio van Humberto Tan en die op RTL 4 wordt uitgezonden. Hierbij worden de jongeren getraind door onze eigen professionals uit de mediawereld en de politiek. Ook organiseren we, in samenwerking met Stichting En… Actie, Het Vergeten Kind Filmfestival in Pathé Tuschinski waar jongeren onder begeleiding van onze professionele filmcoaches zelf korte films maken over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Ze doen hierbij zoveel mogelijk zelf: script schrijven, acteren, filmen, animaties maken en strijden om de felbegeerde movie awards. Daarnaast organiseren wij voor de jongeren gesprekken met politiek Den Haag, zodat de jongeren van de door ons ontwikkelde jongerenraad van Stichting Het Vergeten Kind genaamd The Unforgettables in gesprek kunnen gaan met ministers, staatssecretarissen en woordvoerders over wat er anders zou kunnen en moeten worden georganiseerd in de Jeugdzorg. Bovenstaande is slechts een greep uit de vele activiteiten die wij in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind ontwikkelen en uitvoeren. Andere voorbeelden van activiteiten zijn workshops verhalen schrijven en het 2-daagse sport- en spelkamp Heroes & Champions.

ZORGBELANG ZUID-HOLLAND

In 2016 zijn wij een samenwerking aangegaan met Zorgbelang Zuid-Holland. Dit is een regionale patiëntenorganisatie gericht op het versterken van de positie van cliënten, patiënten en burgers. Zorgbelang Zuid-Holland, Hoedje van Papier, DOCK, Vereniging DSB, Erasmus MC en apotheek Van Der Laan ontwikkelden gezamenlijk het project ‘Weet u wat u slikt?’, gericht op het bevorderen van therapietrouw onder laaggeletterde allochtone bewoners van Feijenoord. Therapietrouw, oftewel correct medicijngebruik en het opvolgen van het advies van arts of apotheker, kan in gevaar komen wanneer gebruikers van medicijnen de Nederlandse taal niet goed beheersen. Voor hen is het moeilijk om informatie over het gebruik en de werking van medicijnen tot zich te nemen, omdat ze een arts niet goed begrijpen of de bijsluiter niet kunnen lezen. Tijdens een tweeledig traject van taallessen en inhoudelijke medische voorlichtingen gingen 175 bewoners van Feijenoord met dit onderwerp aan de slag. Het succes van het project heeft geleid tot een nieuwe samenwerking in het kader van dit project in 2017, dit keer voor de gebieden Charlois en Delfshaven. Er zal wederom met Zorgbelang Zuid-Holland, DOCK, Vereniging DSB en het Erasmus MC worden samengewerkt.  Zowel! Delfshaven, ZorgImpuls en de Hogeschool Rotterdam behoren tot de nieuwe partners voor dit project.

PAMEIJER

Pameijer ondersteunt kwetsbare mensen met psychosociale of psychische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. In 2012 zijn wij een samenwerking aangegaan met deze partner, waarbij we in eerste instantie afgebakende mediaworkshops van een aantal weken hebben georganiseerd. In 2013 zijn wij vervolgens gestart met het begeleiden van de hoofdredactie van PameijerTV. Dit is een leer- en werkplek voor en door cliënten van Pameijer: zij maken elke maand een journaal en filmen, interviewen, presenteren, monteren en coördineren alles zelf. Zij worden hierbij ondersteund door een ervaren video-vakkracht van Hoedje van Papier. Voorbeelden van het journaal kunnen bekeken worden op http://tv.pameijer.nl/.

DOCK

DOCK Rotterdam is een actieve welzijnsorganisatie in verschillende wijken van de stad. Gezamenlijk voeren wij verschillende projecten uit gericht op taal, voorlichting en digivaardigheden. Daarin wordt door de wijkwerkers en het management van DOCK steeds goed de vraag vanuit de bewoners in de buurt geïnventariseerd. Op basis daarvan komen we tot een doelgericht en op maat ingezet cursusaanbod. De cursussen worden gegeven of begeleid door vrijwilligers die zelf ook in de buurt wonen. Daardoor zien wij dat er naast kennis van de inhoud van de cursussen ook andere positieve effecten optreden: de cursusgroep, de vrijwilligers én de DOCK-medewerkers trekken naar elkaar toe en vormen een sterk(er) netwerk in de wijk.

ZOWEL!

Zowel! is actief in het Rotterdamse deelgebied Delfshaven. Binnen deze welzijnsorganisatie zijn verschillende wijkwerkers actief, die ondersteunen bij het organiseren van activiteiten en projecten. De wijkwerkers hebben veel contact met buurtbewoners en zijn goed op de hoogte van de behoeften en hulpvragen van deze mensen. Omdat de behoefte naar laagdrempelige computercursussen groot bleek te zijn, is in 2014 een samenwerking gestart tussen Zowel! en Hoedje van Papier. Dankzij deze samenwerking kunnen bewoners uit Delfshaven deelnemen aan ons project Computerwijk en op een laagdrempelige manier kennis maken met het gebruik van de computer  Naast de hulpvraag wat betreft het digitaal vaardiger worden, bleken de buurtbewoners tevens behoefte te hebben aan laagdrempelige Nederlandse conversatielessen. Ook deze vraag heeft Zowel! bij ons neergelegd en zodoende is in 2015 het project TaalOnderonsjes ontstaan. Dit project bestaat uit drie praktische en laagdrempelige modules gericht op kennismaking, de aanpak van praktische zaken en gezond leven. Deze laagdrempelige aanpak bleek succesvol voor de bewoners van Delfshaven en hebben wij inmiddels ook in andere Rotterdamse gebieden ingezet.

CONTACT

Heeft u een leuk maatschappelijk idee dat binnen het werkveld van Hoedje van Papier past? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een maatwerkopdracht? Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee!

↓