HVP | Projecten Buitenland
16711
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16711,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
pasalavoz_balk

Pasa la Voz is de Peruaanse zusterstichting van Hoedje van Papier. Met dit project in de stad Cusco zet Hoedje van Papier zich in voor kinderen die daar opgroeien in moeilijke omstandigheden. Op verschillende manieren proberen we hen betere leefomstandigheden te bieden en mooiere toekomstmogelijkheden. De kinderen die we helpen in Peru zijn kinderen die opgroeien in weeshuizen, opvanghuizen, gevangenissen of in gezinnen waar ze sociaal worden verwaarloosd of fysiek of seksueel worden mishandeld. Wij geloven dat kinderen en hun begeleiders zelf de sleutel zijn tot verandering. Beide groepen moeten de mogelijkheden op een beter leven zien en op actieve wijze veranderingen willen en kunnen doorvoeren. Pasa la Voz ondersteunt de kinderen met workshops en spoort hen aan om zichzelf te ontwikkelen. Begeleiders ondersteunen we door hen trainingen te geven en door het opzetten van een officieel onderwijsprogramma voor de ‘pedagogisch medewerker’ in Peru.

PARTICIPATIE VAN KINDEREN

De afgelopen jaren heeft Pasa la Voz zich ontwikkeld tot een bekende organisatie in Cusco die zich inzet om de participatie van kinderen te bevorderen. Er wordt gewerkt met workshops fotografie, journalistiek, theater en film om kinderen een stem te geven en ze te helpen hun sociale vaardigheden en kennis van hun rechten en verantwoordelijkheden te ontwikkelen. Uiteindelijk werken de kinderen samen met de vakkracht toe naar een gezamenlijk doel. Het kan dan gaan om een moestuin of een muurschildering bij het tehuis waar de kinderen wonen, het organiseren van een hiphop festival in de jeugdgevangenis of een voorlichtingscampagne voor leeftijdsgenoten over het milieu of tienerzwangerschappen. Terwijl de kinderen aan het filmen zijn, aan het interviewen, aan het toneelspelen of aan het schrijven, werken ze spelenderwijs aan andere vaardigheden. Ze werken bijvoorbeeld veel samen, nemen samen beslissingen, lossen problemen op, nemen initiatief en leren zichzelf verwoorden. Dit zijn allemaal vaardigheden die de kinderen nodig hebben om hun eigen leefomstandigheden te verbeteren. Naast deze workshops, nemen de kinderen in Peru steeds meer deel aan openbare evenementen op politiek niveau. Daarmee hopen ze dat politici en de regering zien hoe zij leven, wat hun problemen zijn en hopen de kinderen dat de beleidsmakers oog krijgen voor hun oplossingen en dromen. In 2014 hebben de kinderen meegeholpen in een commissie die de regionale strategische plannen voor de jeugd ontwerpt (Plan Provincional de la Juventud). Ook organiseert Pasa la Voz op verzoek van de gemeente de Raad van Kinderen, dit is een raad die kinderen in de stad Cusco een stem geeft in de besluitvorming. Daarnaast hebben ook de kinderen binnen Pasa la Voz hun eigen kinderraad, hier is er ruimte om te vertellen wat er volgens hen beter kan, wat er anders zou moeten en wat voor nieuwe activiteiten ze zouden willen.

Toen de politie mij hier bracht voelde ik me erg eenzaam. Ik miste mijn familie en de meiden waren niet aardig tegen mij. We verlieten het tehuis nooit, totdat we naar Pasa la Voz gingen. Nu voel ik me veel beter. We leren dingen die belangrijk zijn voor ons als jongeren en kunnen nu veel beter met elkaar opschieten.

Anoniem Meisje I 15 jaar
woont in een tehuis voor slachtoffers van seksuele exploitatie

Ik verveelde me erg in het tehuis. Nu we naar de workshops van Pasa la Voz gaan, hebben we veel plezier, maar we leren ook veel dingen. We voelen ons vrijer, we leren schrijven en hoe we ons uit kunnen drukken.

Diego I 13 jaar
slachtoffer van verwaarlozing en fysiek geweld

PROFESSIONALISERING VAN PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS

Een belangrijk element in de verbetering van de levensomstandigheden van deze kinderen in Peru is de kwaliteit van de begeleiding. Helaas zijn arbeidsomstandigheden van de meeste welzijnsmedewerkers niet erg gunstig. Het beroep dat wij in Nederland kennen als ‘pedagogisch medewerker’ wordt in Peru niet erkend en het salaris is laag. Ook zijn er weinig mogelijkheden tot een goede training en een officiële carrière in deze branche bestaat niet. In de praktijk is één pedagogisch medewerker vaak verantwoordelijk voor gemiddeld 17 kinderen – die bijna allemaal ernstige psychologische klachten hebben. Veel van de opvanghuizen zijn overbevolkt, sommige zelfs tot 200 of 300%. Pasa la Voz biedt trainingen en mogelijkheden voor het personeel in de vorm van verschillende korte cursussen in pedagogiek, omgaan met stress, communicatieve vaardigheden en de participatie van kinderen. Op lange termijn wil Pasa la Voz een officieel onderwijsprogramma opstellen voor pedagogisch medewerkers (vergelijkbaar met het middelbaar of hoger beroepsonderwijs in Europa). Dit onderwijsprogramma wordt samen met partners en educatieve instellingen ontworpen en zal de eerste zijn in Peru. Tegelijkertijd begeleidt Pasa la Voz de pedagogisch medewerkers bij de ontwikkeling en organisatie van hun eigen beroepsvereniging. Zo maken zij zichzelf zichtbaarder en creëren ze bewustzijn in de maatschappij en bij de Peruaanse autoriteiten. Daarmee hopen we dat Peru inziet dat deze medewerkers belangrijk en noodzakelijk werk doen dat beter begeleid, gewaardeerd en ondersteund moet worden.

TOEKOMST

De activiteiten van Pasa la Voz zijn na 12 jaar nog altijd erg succesvol en zijn inmiddels zodanig doorontwikkeld dat het tijd is voor een nieuwe fase: het project is ingebed in lokale structuren en volwassen genoeg om op eigen pootjes verder te gaan, onder aanvoering van een Peruaanse directie. Uiteraard moet dat proces goed worden begeleid. Daarom zal Hoedje van Papier de komende tijd investeren in de overgang naar een Peruaanse directie en vervolgens vooral een coachende rol blijven vervullen bij dit project.

Daarnaast zullen de methodieken die door Pasa la Voz zijn ontwikkeld blijvend worden ingezet, maar dan op kleine schaal binnen het project Pachachaca. Dit is een reeds bestaand project dat in de lijn van de activiteiten van Hoedje van Papier past: een gezinshuis voor kinderen die noodgedwongen niet thuis kunnen opgroeien. Binnen dit gezinshuis zullen we de activiteiten van Pasa la Voz integraal toepassen, zoals de workshops voor kinderen en jongeren ten behoeve van de ontwikkeling van levensvaardigheden en de trainingen voor begeleiders van de kinderen. Dit gezinshuis moet daarmee een voorbeeld in Peru worden van hoe opvang van kinderen eruit kan zien.

De cursussen van Pasa la Voz helpen ons enorm. We luisteren nu beter naar de meisjes, we begrijpen beter wat zij nodig hebben of waarom zij zich op een bepaalde manier gedragen. De relatie met hen is enorm verbeterd. De meiden zijn minder agressief en ook het personeel is de emoties beter de baas. Er is veel meer tolerantie.

Maria
kinderwerker in een meisjestehuis

Ik heb geleerd participatie en actief burgerschap van de kinderen te stimuleren, goed naar hun mening te luisteren en om meer geduld en tolerantie te ontwikkelen.

Raquel
directeur tehuis voor tienermoeders

CONTACT

Voor meer informatie over Pasa la Voz, of nieuwe mogelijkheden in het buitenland, kunt u contact met ons opnemen.

↓